Skip to main content

NERIJOS TUNTAS

"Tau jūruže, Baltija, Mūsų meilė ir daina".
Home  Iškylos suvažiavimai   Kas mes esam  Laivai/ programos  Nuotraukos  stovyklos  uniformos  Vadovės  Site Map  Member Login   
                               
PIRKITE BILIETUS DABAR: WWW.RAKAS.YAPSODY.COM
Pelnas skiriamas Rako stovyklos remontams; ruošiamės skautų šimtmečiui 2018 metais!!PAVASARĮ 2017 METAIS PERSTATYSIME MŪSŲ PASTOGĘ IR VIRTUVĖS PASTATĄ JŪRŲ SKAUČIŲ, NERIJOS PASTOVYKLĖJE.  Prisijungkite prie šio svarbaus vajaus- kelias į šimtmetį 2018 m.


DĖKOJAME IŠ ANKSTO- GERO VĖJO!


*****************************************************************************************************************************

NAPOLEONAS lessons

                                    JANUARY 29, 2017                           FEBRUARY 12, 2017

                                     $50 PER PERSON                             $50 PER PERSON

                                  (0 of 5 spots available)                           (5 of 5 spots available)     

                        ****  CLASS IS FULL****


              

                                           Questions?  Call Danutė Navickas 630-917-0062


                                                                          


               

***************************************************************************************************************************

 

Bendras laiškas tėvams:

*pradiniu metu laiskas tevams.pdfRegistracijos lapas visoms sesėms:


*LSA Agreement to releaseregistration2016  2017.pdf Numatytas bendras kalendorius: bus pakeitimų

ATNAUJINTAS!!

 
Sueigos prasideda  bendra rikiuotė
 Lietuvių fondo salėje, PLC
1:20 v.p.p.
Sueigos baigiasi 2:30 v.p.p. Registracijos formas ir nario mokęstį galima siųsti:

 

Julytė Stankaitienė

6910 Waterfall Place

Downers Grove, IL 60516

 

ARBA

elektroniniu būdu siųskite registracijos anketą:

izdininke@nerija.org

ir susimokėkite per

 

                                  

               Turint PAYPAL sąskaitą, mokęstį siųskite naudojant email:

juruskautes@nerija.org

 

NARIO MOKĘSTIS:

1 skautė- $100

 2 skautės- $190

3 skautės- $280

********

1 gintarė/ vadovė- $60

2 gintarės/ vadovės- $120

3 gintarės/ vadovės- $180

    

klausimų?:   juruskautes@nerija.org

  

SKAUTAI DARO:

Pasižiūrėkite į šį video:

https://www.facebook.com/video.php?v=10152699617532416&set=vb.667562415&type=2&theater