Skip to main content

NERIJOS TUNTAS

"Tau jūruže, Baltija, Mūsų meilė ir daina".

Home  Kas mes esam  Laivai/ programos  Nuotraukos  stovyklos  uniformos  Vadovės  Site Map  Member Login   

 

 

Rako stovykla
 
Liepos 19 - rugpj. 2 d.

 "Metai" Rake

 

 

Registracijos anketos randasi stovyklos puslapyje. 

 

     

Sueigos prasideda bendra rikuiotė
Lietuvių fondo salėje PLC
1:10 v.p.p.
Sueigos biagiasi 2:15 v.p.p.
 

 

paypal logo photo paypal_logo.jpg