Skip to main content

NERIJOS TUNTAS

"Tau jūruže, Baltija, Mūsų meilė ir daina".

Home  Kas mes esam  Laivai/ programos  Nuotraukos  stovyklos  uniformos  Vadovės  Site Map  Member Login   


Pernakvojimas muziejuje

Registracija pratęsta IKI gruodžio 20 d., 2014 m. 

 

Kas?     Naktis muziejuje!
 
Kur?    Museum of Science and Industry
 
Kada?  Penktad., 2015 vasario 20 d., 5:30 v.v. iki šeštad.,vasario 21 d., 8:30 v.r.                 
 
Kaina? $ 50 skautėms/skautams
            Aušros Vartų-Kernavės, Nerijos ir Lituanicos Tuntai subsidijuoja tuntų  nares/narius
            $ 65 tėveliams/suaugusiems
 
Kada registruotis?     Kaip galima greičiau!Užsakyta tik100 VIETŲGreitai išsiparduoda.
 
Registraciją sumokėti draugininkams/tuntams iki šeštadienio, 2014 m. lapkričio 22 d.
Čekius rašyti: Lithuanian Scout Association
        
                              *Snoozeum skelbimas.docx
                           *Snoozeum registracijos lapai feb20 2015.docx   
 


                                    
 
Slidinėjimo iškyla                            
sausio 31 d. 2015 m.
Wilmot Mtn.
                                           
     Daugiau informacijos:
 


 

 

SKAUTAI DARO:

Pasižiūrėkite į šį video:

https://www.facebook.com/video.php?v=10152699617532416&set=vb.667562415&type=2&theater

  

 Bendras laiškas tėvams:

*pradiniu metu laiskas tevams.doc

 

Registracijos lapas naujoms sesėms:

*LSA Agreement to releaseregistration2014  2015.doc 

 

Sueigos prasideda rugsėjo 13 d. bendra rikiuotė
Lietuvių fondo salėje PLC
1:30 v.p.p.
Sueigos biagiasi 2:30 v.p.p.
 
Numatytas bendras kalendorius: bus pakeitimų
 

 

paypal logo photo paypal_logo.jpg

   

klausimų?:   juruskautes@nerija.org