Skip to main content

NERIJOS TUNTAS

"Tau jūruže, Baltija, Mūsų meilė ir daina".
Home  Kas mes esam  Laivai/ programos  Nuotraukos  stovyklos  uniformos  Vadovės  Site Map  Member Login   
IŠKILMINGA KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA
Visiems jūrų skautams ir jūrų skautėms
sausio 23 d., 2016 m.
1:30 - 2:30 v.p.p.
PLC Pokylių salės vakarinėje dalyje
sesės ir broliai dėvi išeigines uniformas


ČIUOŽIMO IŠKYLA ŪDRYTĖMS
sausio 30 d., 2016 m.
                   

VAJUS: RAKO STOVYKLAI

Krupnikas & kugelis: K2 v3.o

Geriausių receptų kova!

VASARIO 6 D., 2016 M., PLC


                                                       *K2 v 3.0.png

Dar liko keleta vietų konkurentams. 
Registracija pratęsta iki sausio 25 d.
SLIDINĖJIMO / TUBING IŠKYLA

VASARIO 13 D., 2013

ski_trip_letter_and_release 2016.doc

  
 

 

 Bendras laiškas tėvams:

*pradiniu metu laiskas tevams.pdf

 

Registracijos lapas naujoms sesėms:

*LSA Agreement to releaseregistration2015  2016.pdf

 

Numatytas bendras kalendorius: bus pakeitimų
 
 
Sueigos prasidėjo rugsėjo 19 d. bendra rikiuotė
 Lietuvių fondo salėje, PLC
1:30 v.p.p.
Sueigos baigiasi 2:30 v.p.p. Registracijos formas ir nario mokęstį galima siųsti:

 

Julytė Stankaitienė

6910 Waterfall Place

Downers Grove, IL 60516

 

ARBA

elektroniniu būdu siųskite registracijos anketą:

juruskautes@nerija.org

ir susimokėkite per

 

                                  

                                 

Nario mokestis

 

 **jeigu neveikia PayPal, mėginkite kitu 'browser'; atsiprašom- stengiamės sutvarkyti šį reikalą**

    

klausimų?:   juruskautes@nerija.org

  

SKAUTAI DARO:

Pasižiūrėkite į šį video:

https://www.facebook.com/video.php?v=10152699617532416&set=vb.667562415&type=2&theater