Skip to main content

NERIJOS TUNTAS

"Tau jūruže, Baltija, Mūsų meilė ir daina".

Home  Kas mes esam  Laivai/ programos  Nuotraukos  stovyklos  uniformos  Vadovės  Site Map  Member Login   

 

 

 NERIJOS TUNTO REGISTRACIJA

šeštadienį, rugsėjo 6 d., 2014 m.

Pasaulio lietuvių centre

Lietuvių fondo salėje

8:45 v.r. - 1:15 v.p.p.

(Tai mokyklos naujos valandos)

 

Registracijos lapai bus išsiunčiami paštu

*pradiniu metu laiskas tevams.doc

 

Registracijos lapas naujoms sesėms:

*LSA Agreement to releaseregistration2014  2015.doc 

 

Sueigos prasideda rugsėjo 13 d. bendra rikiuotė
Lietuvių fondo salėje PLC
1:30 v.p.p.
Sueigos biagiasi 2:30 v.p.p.
 
Numatytas bendras kalendorius: bus pakeitimų
 

 

paypal logo photo paypal_logo.jpg

   

klausimų?:   juruskautes@nerija.org